GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:jednoducheskripty

Jednoduché skripty

Zde je uveden seznam jednoduchých jednoúčelových scriptů, pro které není vytvořen gip soubor a není je tedy možné instalovat automaticky, nekontroluje se instalovaná verze proti poslední dostupné (pokud je verze uvedena, tak jen uvnitř zdrojového kódu). Jedná se vesměs o takové pomocné nástroje.

Skripty mohou dobře posloužit i jako ukázkové příklady pro ty, kteří chtějí nějaký skriptík udělat a nevědí jak na to.

Diskuze

Diskuze o těchto skriptech se nachází na stránkách Geocaching.cz.

I zde jsou skripty rozděleny na

Výkonné

Zde jsou skripty, které nějakým způsobem manipulují s daty v databázi - nastavují, upravují, mažou.

Smazaní Final WPT u tradičních keší

Autor: mikrom
Stáhnout ... (1.14 KiB, 4y ago, 472 downloads)

V celé databazi vyhledá finálové waypointy u tradičních keší a pokud mají stejné souřadnice jako vlastní keš, nabídne jeho smazání.

Smazaní WPT bez souřadnic

Autor: mikrom
Stáhnout ... (739 B, 4y ago, 443 downloads)

Ve zobrazeném seznamu keší vyhledá waypointy bez souřadnic a nabídne jejich smazání.

Smazaní duplicitních Final WPT

Autor: Gord
Stáhnout ... (1.31 KiB, 3y ago, 373 downloads)

Skript smaže duplicitní finálové waypointy. Za duplicitní se považují ty, které mají stejné souřadníce (shodují se na 5 desetinných míst v interním formátu) i komentář (waypoint.cmt). Skript vytváří protokol DATADIR\RemoveWpt.log s informacemi o tom, co smazal.

Skript pracuje s celou databází, ne jen se zobrazeným seznamem keší.

Smazání přebytečných logů v databázi

Autor: Gord
Stáhnout ... (3.13 KiB, 4y ago, 579 downloads)

U označených keší vymaže všechny logy, které překračují kritéria v nastavení GeoGetu. To může být užitečné třeba po stažení všech logů ke keši, když už nejsou potřeba.

Nastavení stavu Archivováno

Autor: Gord
Stáhnout ... (1.37 KiB, 4y ago, 396 downloads)

U označených keší nastaví stav archivováno.

Počty nálezů do tagu

Autor: Gord
Stáhnout ... (1006 B, 4y ago, 401 downloads)

Pro zobrazené keše zjistí počet v databázi uložených nálezových logů a tento počet zapíše ke každé keši do TAGu Nalezy.

Změna data a času poslední aktualizace nálezů

Autor: Gord
Stáhnout ... (2.94 KiB, 1y ago, 106 downloads)

Funkce pro aktualizaci Vašich nálezů si poznamenává datum a čas posledního použití, aby při dalím spuštění stahovala jen novější logy. Občas může být užitečné vědět, kdy byla tato funkce naposledy použita nebo tento čas posledního použití změnit. Tento jednoduchý scriptík to umožní. Zacházejte s ním však opatrně, nejpépe po záloze databáze - chybné nastavení může zastavit aktualizaci nálezů.

Doplnění tagu s datem publikace

Autor: mpik
Stáhnout ... (3.01 KiB, 4y ago, 396 downloads)

U keší zobrazených v okně vyhledá log s datem publikace a toto datum doplní do tagu DatePublished. Pokud publikační log není stažen, stáhne přes API všechny logy dané keše, doplní tag a přebytečné logy smaže. Pokud u dané keše chybí publikační log (typicky u keší starších než 07.2005), tag s datem publikace se nevytvoří. Lze ho dodělat ručně např. podle prvních logů nebo podle data publikace.

Tento tag může sloužit pro různé statistiky, prozatím ještě nic z toho nemám hotovo. Součástí je primitivní vizualizační skript pro zobrazení data v čitelném formátu, do tagu se kvůli třídění zadává jako yyyymmdd.

POZOR, stahování všech logů trvá velice dlouho, i několik hodin, je možno přerušit, keše s vyplněným tagem DatePublished se při dalším spuštění přeskočí.

Exportní

Zde jsou skripty, které data v databázi exportují do jiných formátů, vytvářejí přehledy a podobně.

Export do LOC formátu

Autor: Gord
Stáhnout ... (1.44 KiB, 4y ago, 403 downloads)

Exportuje zobrazené keše do formátu LOC.

HTML přehled

Autor: Gord
Stáhnout ... (1024 B, 3y ago, 408 downloads)

Exportuje zobrazené keše do formátu tabulky v HTML. V tabulce je uveden i sloupec obsahující hodnotu TAGu *Bonusova*, tedy hodnota bonusu uvedená u této keše. Tabulka může sloužit jako rychlý přehled třeba při powertrailech.

Field Notes s logy

Autor: Gord
Stáhnout ... (1.21 KiB, 3y ago, 378 downloads)

Skript je vhodný například pro použití v situaci, kdy se z týmu oddělil člen a chce si snadno zalogovat všechny keše nalezené v týmu. Podmínkou je přítomnost logů (a keší) z doby působení v týmu v databázi GeoGetu. Skript tedy není vhodný pro logování nových nálezů.

Skript exportuje zobrazené keše do formátu souboru Field Notes (v GPS navigaci geocache_visit.txt) ale na rozdíl od GPS do souboru doplní logy uživatele, které jsou přítomny v databázi. Vytvořený soubor je vhodný pro import na server Geocaching.com tak, aby uživatel měl předvyplněním polí (datum, typ logu, text logu) usnadněno logování keší. K “odklikání” keší může být použit GCLogger.

Nastavení notifikací pro Gmail

Autor: RenierX
Stáhnout ... (884 B, 4y ago, 374 downloads)

Skript ze seznamu keší vytvoří XML soubor, který lze importovat jako filtr do Gmailu (Nastavení - Filtry). Notifikace keší vyskytujících se v tomto filtru jsou pak automaticky mazány (přesunovány do koše). Neobtěžují už pak např. maily o enablování, disablování, přesunu, atd. již nalezených (nebo jakýchkoliv jiných zvolených) keší. Délka jednoho filtru je omezená na něco málo přes 200 keší, pro více keší je třeba vytvořit více filtrů. Import filtrů je nejprve potřeba povolit v Labu.

Vizualizační

Ikonky ve sloupci podle TAGu Bookmark

Autor: Gord
Stáhnout ... (13.64 KiB, 4y ago, 412 downloads)

Ukázkový vizualizační skriptík slouží k zobrazení ikonek podle toho, jaké TAGy kategorie Bookmark má keška nastaveny. Pokud jich má keš nastaveno více, zobrazí všechny, ke kterým zná ikony. Jde jen o ukázkový skript, protože v tagu se mohou vyskytnout libovolné hodnoty a skript obsahuje jen ikony pro pár hodnot, které mě zrovna zajímají. Pokud to bude u vás jinak, musíte změnit ikony v tom souboru. Jednoduchou úpravou lze skript přinutit ke zobrazovaní jiné kategorie tagů.

Ke správné funkci je pochopitelně potřeba mít zobrazený sloupec, který má kategorii Bookmark zobrazovat.

Hint přímo ve sloupci v seznamu

Autor: medwyn_cz
Stáhnout ... (402 B, 4y ago, 477 downloads)

Vizualizační skript který dovede zobrazovat hint přímo ve sloupci v seznamu. Pro správnou funkci je potřeba přidat nový sloupec typu Vlastní a přiřadit mu tento vizualizační skript.

Poznámka přímo ve sloupci v seznamu

Autor: mikrom
Stáhnout ... (352 B, 2y ago, 172 downloads)

Vizualizační skript který dovede zobrazovat poznámku přímo ve sloupci v seznamu. Pro správnou funkci je potřeba přidat nový sloupec typu Vlastní a přiřadit mu tento vizualizační skript.

Pomocné

Reload toolbar

Autor: mikrom
Stáhnout ... (1.62 KiB, 4y ago, 408 downloads)

Skript zajistí překreslení toolbaru s pluginy, což se jinak udělá buďto při restartu GeoGetu nebo uložením nastavení ve správci pluginů.

Řešení šifer

Jo Nesbo

Autor: mikrom
Stáhnout ... (1.78 KiB, 10M ago, 82 downloads)

V jedné knize je použita šifra, kterou používali kvůli tomu, aby si text nemohl přečíst náhodný kolemjdoucí. Jelikož se jedná o opakující se ukrajování od konce, napsal jsem si na to tento jednoduchý skript.

Seznam skriptů ke stažení

FilenameLast modified
bookmark.ggv.pas (13.64 KiB, 4y ago, 412 downloads)2012/06/08 09:36
comment.ggv.pas (352 B, 2y ago, 172 downloads)2014/09/14 22:39
dtlastupdateyourfinds.ggp.pas (2.94 KiB, 1y ago, 106 downloads)2015/07/20 09:55
gmail-import.gge.pas (884 B, 4y ago, 374 downloads)2012/05/25 11:19
hint.ggv.pas (402 B, 4y ago, 477 downloads)2013/01/04 19:35
htmlprehled.gge.pas (1024 B, 3y ago, 408 downloads)2013/04/12 13:14
loc.gge.pas (1.44 KiB, 4y ago, 403 downloads)2012/05/24 17:45
nesbo.ggp.pas (1.78 KiB, 10M ago, 82 downloads)2016/04/11 18:16
poctylogudotagu.ggp.pas (1006 B, 4y ago, 401 downloads)2012/05/24 17:51
reload.ggp.pas (1.62 KiB, 4y ago, 408 downloads)2012/05/24 17:20
removeduplfwpt.ggp.pas (1.31 KiB, 3y ago, 373 downloads)2013/10/25 12:54
removelogs.ggp.pas (3.13 KiB, 4y ago, 579 downloads)2012/05/24 17:37
setarchivestatus.ggp.pas (1.37 KiB, 4y ago, 396 downloads)2012/05/24 17:42
smazfinalutradicek.ggp.pas (1.14 KiB, 4y ago, 472 downloads)2012/05/24 17:21
smazwptbezsouradnic.ggp.pas (739 B, 4y ago, 443 downloads)2012/05/24 17:21
FilenameLast modified
datepublished-1.0.3.gip (3.01 KiB, 4y ago, 396 downloads)2012/12/10 17:11
fieldnoteswithlogs-1.0.0.gip (1.21 KiB, 3y ago, 378 downloads)2013/04/12 11:52
user/skript/jednoducheskripty.txt · Last modified: 2016/04/11 18:19 by mikrom